Filtry kompaktowe

Filtry kompaktowe

Filtry kompaktowe IT-P (H) separują pył z mieszanin pyłowo powietrznych.

Znajdują zastosowanie w instalacjach wentylacji, klimatyzacji jako filtry wstępne dla filtrów absolutnych oraz jako filtry końcowe dla pomieszczeń / procesów wymagających niższych parametrów powietrza.

Filtry kompaktowe IT-P (H) stosowane są przede wszystkim w instalacjach wymagających wysokich przepływów powietrza i długiej żywotności. Dostarczane są w 8 klasach filtracji: F6-H13, w 4 wielkościach i w 2 typach (IT-P i IT-H)

Karta katalogowa – Filtry kompaktowe